Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Thắng  - TP.Thanh Hóa

Cải cách hành chính

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh đã Công bố quyết định số 3205/QĐ-UBND, Phê duyệt Danh mục 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của các sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vân tải, Văn hóa,Thể thao và Du lịch đưa vào thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả...

Công khai cán bộ, công chức hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh, UBND phường Quảng Thắng công bố, công khai danh sách cán bộ, công chức tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ công dân thực hiện các thủ tục hành chính

QUYỀN VÀ LỢI ÍCH KHI NỘP HỒ SƠ 02 NHÓM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06).

Dự toán thu, chi ngân sách phường

Thực hiện dự toán thu chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2023

Công khai dự toán thu, chi ngân sách

Công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023

số hóa Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hướng dẫn cá nhân nộp hồ sơ trên cổng DVC quốc gia

Từ ngày 10/7/2023, cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia đối với: DVC liên thông “Đăng ký khai sinh - ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và DVC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" thực hiện các bước như sau:

Công khai TTHC trong lĩnh vực Người có công

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Giới thiệu Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, UBND phường Đông Sơn tổ chức tuyên truyền một số nội dung đáng lưu ý như sau:

Công khai thực hiện TTHC

Công khai thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Công khai thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
336
Hôm qua:
499
Tuần này:
835
Tháng này:
7598
Tất cả:
256848

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289