Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Thắng  - TP.Thanh Hóa

Thông báo Công khai niêm yết kết quả chấm điểm các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phường Quảng Thắng năm 2023

Đăng lúc: 16:09:46 03/01/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Biên bản họp ngày 03/01/2023 của UBND phường Quảng Thắng về việc chấm điểm các tiêu chỉ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phường Quảng Thắng năm 2023

Thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Biên bản họp ngày 03/01/2023 của UBND phường Quảng Thắng về việc chấm điểm các tiêu chỉ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phường Quảng Thắng năm 2023; UBND phường Quảng Thắng thông báo thời gian, hình thức, địa điểmcông khai kết quả chấm điểm các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phường Quảng Thắng năm 2023 như sau:
1. Nội dung công khai: Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật;
2. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật phường Quảng Thắng năm 2023;
Thời gian công khai: 05 ngày, từ ngày 02/01/2024 đến ngày 06/01/2024
Hình thức, địa điểm công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND phường, đăng
trên Trang thông tin điện tử;
UBND phường Quảng Thắng thông báo để các tổ chức liên quan và nhân

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
295
Hôm qua:
499
Tuần này:
794
Tháng này:
7557
Tất cả:
256807

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289