Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Thắng  - TP.Thanh Hóa

Cải cách hành chính

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Ngày 11/32024, UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 955/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm...

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 270 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 346/UBND-VP ngày...

CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, TTHC BÃI BỎ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Quyết định này Danh mục 21 thủ tục hành chính mới ban hành, 22 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo)1 .

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Quyết định số 956 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc Ban hành Danh mục bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa UBND phường Quảng Thắng công khai, niêm yết Danh mục bổ sung dịch vụ công trực tuyến...

RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ.

Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm...

HƯỚNG DẪN XÁC MINH THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

hướng dẫn xác thực thông tin CCCD và CMND 09 số đối với tài khoản đã đăng ký trên cổng DVC quốc gia và đăng nhập cổng DVC tỉnh Thanh Hóa bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

UBND PHƯỜNG QUẢNG THẮNG TRẢ LỜI PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN TRÊN HỆ THỐNG PHẢN HỒI THANH HÓA

Thực hiện công văn số 1265/UBND-BTD ngày 07/03/2024 của UBND thành phố Thanh Hóa V/v giải quyết kiến nghị của công dân Quỳnh Châu, SĐT: 0928169526 trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hoá.

PHƯỜNG QUẢNG THẮNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Phường Quảng Thắng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ

Thông báo Công khai niêm yết kết quả chấm điểm các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phường Quảng Thắng năm 2023

Thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Biên bản họp ngày 03/01/2023 của UBND phường Quảng Thắng về việc chấm điểm các tiêu chỉ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phường Quảng Thắng năm 2023

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG QUẢNG THẮNG MĂM 2024

Thực hiện Luật Tiếp Công dân năm 2013; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2023/NĐ-CP

Ngày 01/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó:

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
97
Hôm qua:
544
Tuần này:
1109
Tháng này:
8328
Tất cả:
247562

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289