Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Thắng  - TP.Thanh Hóa

Cải cách hành chính

Công khai thủ tục hành chính

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 13/02/2023 về việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính năm 2023. UBND phường Quảng Thắng thông báo cắt giảm thời gian giải quyết TTHC năm 2023

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Xin hướng dẫn công dân thực hiện quy trình chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

HƯỚNG DẪN TRA CỨU DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN HỆ THỐNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố Thanh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 797/QĐUBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố. Trang thông tin điện tử phường Quảng Thắng xin gửi tới toàn thể nhân dân tài liệu hướng...

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
384
Hôm qua:
499
Tuần này:
883
Tháng này:
7646
Tất cả:
256896

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289