Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Thắng  - TP.Thanh Hóa

TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ, KỸ NĂNG SỐ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUẢNG THẮNG NĂM 2024

Đăng lúc: 07:49:51 27/03/2024 (GMT+7)
100%

Tuyên truyền và tổ chức tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số và an toàn thông tin mạng trên địa bàn phường Quảng Thắng năm 2024

 1. Mục đích - Góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quyết định số 969/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa. - Tuyên truyền về chuyển đổi số để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng. - Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức UBND các phường, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn; để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.
2. Yêu cầu - Các bộ phận có liên quan, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tích cực trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tâp huấn về chuyển đổi số. 2 - Nội dung thông tin tuyên truyền, đào tạo tâp huấn phải bám sát và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của tỉnh và của các ngành chức năng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, dễ hiểu, dễ áp dụng. - Công tác thông tin tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; vân dụng linh hoạt, lồng ghép các hình thức phù hợp. - Đa dạng các hình thức đào tạo tâp huấn, nâng cao chất lượng truyền đạt; xây dựng nội dung tài liệu ngắn gọn, xúc tích, gắn với thực hành để nâng cao trình độ, kỹ năng, tâp trung vào các vấn đề cần thiết ở địa phương. - Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luât hiện hành, hiệu quả, có tính bền vững cao.
KH kèm theo:KH-tap-huan-chuyen-doi-so-nam-2024.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
385
Hôm qua:
499
Tuần này:
884
Tháng này:
7647
Tất cả:
256897

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289