Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Thắng  - TP.Thanh Hóa

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÀO TẠO TẬP HUẤN VỀ BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUẢNG THẮNG NĂM 2024

Đăng lúc: 11:20:44 04/01/2024 (GMT+7)
100%

Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Quảng Thắng năm 2024

  1. Mục đích

-       Góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 08/5/2023 và Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh.

-       Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trong chỉ đạo, điều hành; vai trò, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP.

         - Tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể xã hội và toàn thể Nhân dân cùng chung tay, góp sức sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá, kết nối sản xuất - tiêu thụ và các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

         - Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ quản lý ATTP và cán bộ trong hệ thống chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình vệ sinh ATTP trên địa bàn phường.

2. Yêu cầu

         - Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể phường phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tích cực trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP.

         - Nội dung thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn phải bám sát và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, thành phố và của các ngành chức năng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; dễ hiểu, dễ áp dụng.

         - Công tác thông tin tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; vận dụng linh hoạt, lồng ghép các hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền các giá trị đạo đức xã hội; đảm bảo chính xác, kịp thời nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm về ATTP.

         - Đa dạng các hình thức đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng truyền đạt; xây dựng nội dung tài liệu ngắn gọn, xúc tích, gắn với thực hành để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý; tập trung vào các vấn đề cần thiết ở địa phương và những yêu cầu mới về ATTP.

         - Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật hiện hành, hiệu quả, có tính bền vững cao.
Kế hoạch kèm theo: KH-tuyen-truyen-tap-huan-nam-2024(04.01.2024_09h43p52)_signed.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
379
Hôm qua:
499
Tuần này:
878
Tháng này:
7641
Tất cả:
256891

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289